herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przyjęto Ponadlokalną Strategię Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

17 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Zdjęcie przedstawia członków stowarzyszeni abradujących na zgromadzeniu.

Głównym tematem spotkania było przyjęcie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Podczas posiedzenia, w którym wzięli udział między innymi przedstawiciele gmin, Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski.

Na zgormadzeniu Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski

Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej ma na celu dalszą integrację poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki rozwoju.

Zgromadzenie członów Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Dokument będzie również pomocny gminom i powiatowi w skutecznym zabieganiu o środki zewnętrzne.

To ważny dokument strategiczny, który nakreśla ścieżkę rozwoju naszego regionu na przyszłe lata. Strategia wskazuje więc cele, które samorządy chcą osiągnąć między innymi w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej czy dotyczącej ochrony środowiska naturalnego.