herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o wyniku przetargu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie WSSE w Dzierżoniowie.

Na tle pola tablica informacujna.

16 listopada 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód o powierzchni całkowitej 2,4360 ha położonej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 1 100 000 zł (netto).

W wyznaczonym terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.