herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

rozwój

Starosta Grzegorz Kosowski porozumienia ZIT

Podpisano Porozumienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

7 lutego Starosta Grzegorz Kosowski wziął udział w spotkaniu, podczas którego podpisane zostało Porozumienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zdjęcie przedstawia członków stowarzyszeni abradujących na zgromadzeniu.

Przyjęto Ponadlokalną Strategię Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

17 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Rozwój oświaty w Powiecie Dzierżoniowskim

Powiat Dzierżoniowski jako jedyny z powiatów na Dolnym Śląsku bierze udział w pilotażowym modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.