herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

200.000 złotych dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021.

Łączna kwota przeznaczona na zadania o charakterze ponadgminnym, prowadzone przez organizacje pozarządowe w tym roku wynosi 200.000 złotych.

Powiat Dzierżoniowski wesprze finansowo wydarzenia w dziedzinach:
– kultury fizycznej i sportu,
– turystyki i krajoznawstwa,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ochrony i promocja zdrowia,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
– ratownictwa i ochrony ludności,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Oferty należy składać do 6.04.2021 roku do godziny 15:00 na adres Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie
Regulamin