herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

21 października Międzynarodowym Dniem Mediacji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia w sposób inny niż postępowanie sądowe.

Sześć osób trzymających się za ręce na wysokości nagarska.

Mediacja jest poufna. Warto więc zainteresować się mediacją nie tylko z okazji dzisiejszego dnia. Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Profesjonalny mediator zapewni wsparcie i pomoże zrozumieć potrzeby każdej ze stron. Wskaże przysługujące nam prawa i spoczywające na nas obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.
Mediacja może dotyczyć np. sfer prywatnych, stosunków międzynarodowych, sporów sąsiedzkich, szkolnych czy dotyczących administracji publicznej. Można dążyć do ugody w sprawach nieletnich, między przestępcą a ofiarą, w zasadzie wszędzie, gdzie pojawia się konflikt a obie strony wyrażają chęć mediacji bądź chcą uniknąć procesu sądowego.

Powiat Dzierżoniowski od wielu lat realizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Koordynatorem Projektu na poziomie Powiatu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dzierżoniowskim.

Rejestracja do punktów odbywa się telefonicznie pod numerem 74 832 36 64 lub przez stronę internetową.

E-poradnik dotyczący mediacji.