herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 października

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 26 października o godzinie 9:00.

Prezentacja w trakcie Sesji Rady Powiatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2020/2021”:
a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Alicji Hromady,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (projekt nr 241).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 249).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 242).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (projekt nr 243).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt nr 244).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury (projekt nr 245).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (projekt nr 246).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki (projekt nr 247).
14. Podjęcie uchwały w sprawie apelu wyrażającego sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07 października 2021r. sygn. akt. K 3/21 oraz działań antyunijnych rządu i większości sejmowej (projekt nr 248).
15. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
16. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
17. Zamknięcie sesji.