herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

3,4 mln zł na alternatywne źródła energii

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.402.429,31 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych dla 13 obiektów użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu to 4.023.522,01 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzyskanie dostępu do alternatywnego źródła energii pochodzącego z energii słonecznej. Projekt polegać będzie na budowie mikroinstalacji PV prosumenckich w 13 obiektach w: Zespole Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Domu Pomocy Społecznej w Bielawie oraz w filii w Niemczy, Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w filii w Piławie Górnej, a także w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej i w Rynku w Dzierżoniowie.

Efektem wykonania projektu będzie zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Bezpośrednio przyczyni się to do obniżenia kosztów za zużytą energię. Ponadto wyposażenie powyższych obiektów w instalacje przyczyni się do ochrony środowiska. Ocenia się, że dojdzie do redukcji 144,8 ton CO2 trafiających w ciągu roku do środowiska. Łącznie instalacje w obiektach wyprodukują przez rok 390.429 kWh, co stanowi  średnio 47,5% całego zapotrzebowania energii elektrycznej pochodzącej z systemów PV w zależności od danego obiektu. Dodatkowo systemy fotowoltaiczne będą wyposażone w akumulatory, które będą miały zdolność magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej.

Powiat Dzierżoniowski od wielu lat realizuje inwestycje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w podległych jednostkach organizacyjnych. W latach ubiegłych przeprowadzono trzy etapy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, podległych Powiatowi, dzięki którym obecnie 95% budynków jednostek organizacyjnych Powiatu osiąga lepsze wyniki energetyczne, które przekładają się na oszczędności finansowe, a także pozyskują ekologiczną energię cieplną, korzystając z odnawialnego źródła energii cieplnej.

Zgodnie z harmonogramem planowanych przez Powiat inwestycji prace przy budowie instalacji fotowoltaicznych  rozpoczną się w 2018 roku.