herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Apel! Wspólnie chrońmy pieszych! Zgłoś propozycje komendantowi policji!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Blisko połowa wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz 1/4 na terenie powiatu dzierżoniowskiego stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 18 takich zdarzeń, a w bieżącym roku już 11 potrąceń pieszych.

Na tę grupę zwracamy szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Liczymy więc na Państwa pomoc w poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Niestety, od dwóch lat liczba wypadków na przejściach dla pieszych wciąż rośnie. Budzi to nasz niepokój, gdyż przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Dlatego analizujemy wszystkie zdarzenia, by poznać ich przyczynę i starać się je wyeliminować. Najczęściej do potrąceń pieszych na terenie powiatu dzierżoniowskiego dochodzi na przejściach dla pieszych w Dzierżoniowie na ul. Piastowskiej i Świdnickiej, a w Bielawie na ul. Piastowskiej.

Podsumowując dane dotyczące tych zdarzeń można wyciągnąć następujące wnioski:

  • pomimo zastosowania różnorakich środków bezpieczeństwa i oznakowania dróg i przejść dla pieszych liczba wypadków z udziałem pieszych jest bardzo wysoka,
  • stosowane rozwiązania nie spełniają swojego zadania, czyli nie gwarantują bezpieczeństwa „niechronionych” uczestników ruchu drogowego
  • największa liczba wypadków z udziałem pieszych zdarza się w miesiącach jesienno – zimowych, kiedy obniża się widoczność pieszych na drodze, ze względu na szybko zapadający zmrok i niski kąt padania promieni słonecznych.

Pojawia się, więc konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

W tym zakresie komendant dzierżoniowskiej policji wraz z burmistrzem miasta powołali grupę której zadaniem jest wypracowanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Wszyscy zapewne w tej kwestii jesteśmy zgodni, że potrzebna jest zmiana mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Co o tym myślicie? Jesteśmy otwarci na propozycje i rozwiązania w zakresie infrastruktury drogowej w obrębie przejść dla pieszych zgłoszonych przez mieszkańców naszych miast.

Propozycję proszę zgłaszać mailowo na adres: komendant@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie

oficer prasowy

podinsp. Mariusz Furgała