herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

45.000 zł na granty oświatowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe granty zasilą w II półroczu bieżącego roku 47 przedsięwzięć oświatowych. Na ten cel w budżecie powiatu zarezerwowano 45.000 zł.

Do konkursu grantowego szkoły złożyły 54 wnioski, z których komisja odrzuciła siedem.

Szkoły powiatowe organizują wiele dodatkowych zajęć, dzięki którym młodzież rozwija uzdolnienia artystyczne, doskonali umiejętności sportowe i pogłębia zainteresowania w wybranych dziedzinach wiedzy. W bielawskim LO będą to turnieje piłki koszykowej i szachowy oraz konkurs matematyczno-sportowy. Uczniowie II LO w Dzierżoniowie wyjadą na wykłady na wyższe uczenie. W bielawskim Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego odbędą się m.in. turnieje klas mundurowych i strzelecki oraz konkurs językowy. Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie zaproponuje uczniom z powiatu konkursy na dekoracje świąteczne i wiedzy o AIDS, a także plastyczno-fotograficzny. Będą też warsztaty z projektowania robotów. Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie również zaprosi na powiatowe konkursy: aranżacji stołów wielkanocnych, plastyczny oraz „Wielcy Nieobecni”, a dodatkowo szkoła poprowadzi warsztaty wypieku i dekoracji pierników i czekolad. W pieszyckim Zespole Szkół dla uczniów przygotowano kilka konkursów, ale największym przedsięwzięciem będzie polsko-niemiecka wymiana uczniów.

Nie mniej będzie się działo w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Dzierżoniowie i Piławie Górnej. W Dzierżoniowie będą to głównie konkursy, a w Piławie Górnej m.in. impreza integracyjna i projekt „Kulturka”, na który Starostwo przeznacza 2000 zł.

Natomiast największy grant otrzyma I LO w Dzierżoniowie na projekt wspierania uzdolnień „Genialna Jedynka”. Starostwo dołoży do projektu 2.500 zł. Szkoła zaproponuje też uczniom warsztaty radzenia sobie z trudnymi emocjami.

W 2016 roku na realizację grantów zaplanowano w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego 100.000 zł. W pierwszej edycji Zarząd Powiatu przyznał na realizację owych grantów 55.000 zł.