herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zadbajmy o bezpieczeństwo nad wodą

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozpoczęły się wakacje. Wielu mieszkańców naszego powiatu spędza wolny czas nad wodą. Niestety, każde kąpielisko może być niebezpieczne, a brak wyobraźni, alkohol i niefrasobliwość w wodzie mogą stać się powodem tragedii, nieszczęśliwych wypadków czy śmierci. Do jednego takie zdarzenia tego lata w powiecie dzierżoniowskim już doszło. Dlatego warto przypomnieć sobie zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek. Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy! Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Najlepsze do kąpieli i pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – strzeżone.

Na kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami. Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają jedynie wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych kąpiących się, ponieważ ktoś może potrzebować pomocy. Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast należy wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika WOPR lub policji albo straży miejskiej.

Zasady, których należy przestrzegać nad wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
• nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;
• nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
• po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
• do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
• nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
• gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga – kąpiel jest zabroniona;
• rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
• nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
• nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny
• do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
• korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – mają na sobie specjalne kamizelki;

Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa.