herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

60-lecie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 listopada odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. Świętowanie rocznicy rozpoczęło się odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Tadeuszowi Kotarbińskiemu.

Korzystając z okazji oficjalnie otwarto dwie nowe pracownie dydaktyczne – kuchnię ćwiczeniową wraz z salą restauracyjną oraz sale do nauki hotelarstwa. Główne obchody jubileuszu odbyły się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

W uczczeniu 60. rocznicy założenia placówki wzięła udział duża część społeczności szkolnej, która przez dziesięciolecia stanowiła o rozwoju Zespołu Szkół nr 2, między innymi dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci i osoby współpracujące ze szkołą.

Gratulacje z okazji okrągłego jubileuszu złożyły władze powiatu – starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski i wicestarosta Andrzej Bolisęga oraz dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Alicja Hromada.

Podczas uroczystości wręczono statuetki „Przyjaciel Szkoły” dla osób i instytucji wspierających Zespół Szkół nr 2 oraz listy gratulacyjne byłym dyrektorom szkoły. Jubileusz zakończył występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli.