herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Edukacja prawna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

12 listopada odbyły się kolejne spotkania dotyczące edukacji prawnej, które przeprowadziło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”.

Tym razem spotkania zrealizowane zostały w formie warsztatowej i skierowane były do wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Kampania informacyjna przeprowadzona została w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, Centrum Seniora w Dzierżoniowie i Klubie Seniora „Babie lato” w Łagiewnikach.

Edukacja prawna obejmuje szereg działań edukacyjnych, które zwiększają świadomość prawną mieszkańców. W trakcie spotkań mówiono między innymi o:
– prawach i obowiązkach obywatelskich;
– działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
– mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
– możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
– dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku.
Koordynatorem zadania był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.