herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Radni powiatowi pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2014 rok. Miało na to wpływ wykonanie inwestycji na kwotę 10 mln zł, przy zachowaniu dobrej kondycji finansowej, co zapewniło dalszy rozwój naszego powiatu.

Sesja absolutoryjna odbyła się 30 czerwca. W trakcie obrad przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek podkreślił, że rok 2014 był trudnym rokiem, bo był to rok wyborczy, który często skłania do podejmowania populistycznych decyzji.

–  U nas ten rok nie różnił się od poprzednich lat – cały czas konsekwentnie realizowaliśmy podstawowy cel postawiony na początku kadencji, którym był i jest także obecnie rozwój powiatu dzierżoniowskiego – mówił starosta Janusz Guzdek. – Wynik budżetu na koniec 2014 roku można uznać za sukces. Rok zamknął się deficytem 400 tys. zł przy planowanych 4 mln zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej powiatu. Wynik ten już procentuje w roku bieżącym, bo nie musimy ograniczać wydatków na inwestycje.sesja_czerwiec2015
W 2014 roku wydatki na inwestycje wyniosły 9,8 mln zł. Najwięcej zadań wykonano na drogach powiatowych – w sumie powstało ponad 15 km nowych nawierzchni i 1,5 km chodników za prawie 6,5 mln zł.

Największą inwestycją była modernizacja drogi od Dębowej Góry przez Ligotę Wielką do Ratajna. Przebudowano także ulicę Chrobrego wraz z chodnikami w Niemczy oraz wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem i remontem mostu we Włókach. Nowe nawierzchnie powstały na trasach Uciechów – Dobrocin, Bielawa – Myśliszów, Dobrocin – Roztocznik oraz w Jaźwinie, a nowe chodniki wybudowano w Dobrocinie, Uciechowie, Ostroszowicach, Olesznej i w Gilowie. Poza tym wyremontowano mosty w Kamionkach oraz na trasie Bielawa – Piława Dolna.

Sporo było też inwestycji oświatowych. Tradycyjnie były one związane z poprawą bazy sportowej dla młodzieży (wybudowano boisko przy ZS nr 1 w Dzierżoniowie) oraz z termomodernizacją, którą kontynuowano w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. Rozpoczęto również innowacyjne zadanie – budowę warsztatów do nauczania budownictwa niskoenergetycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło inwestycji z myślą o osobach niepełnosprawnych – wybudowano windę w budynku głównym Starostwa w Rynku.

Wiele zadań zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych.

Miniony rok był również rekordowy pod względem pozyskanych środków zagranicznych. Dzięki nim powiat zrealizował m.in. scalanie gruntów we wsi Dobrocin oraz rozpoczął realizację projektu „Innowacyjne e-usługi”, który zwiększy zakres elektronicznych usług dla mieszkańców powiatu oraz udoskonali ich jakość.

Uzyskane w ciągu roku dochody wyniosły 92,6 mln zł, a poniesione wydatki 93,0 mln zł.  Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, 7 osób było przeciw.