herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powstaje Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Samorządy naszego powiatu będą wspólnie zdobywać unijne pieniądze i realizować inwestycje rozwijające nie tylko poszczególne miasta, ale i cały region. Rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza Dzierżoniowa podjęli szefowie wszystkich samorządów. Czym dokładnie będzie zajmować się Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”?

W nowym okresie finansowania największe szanse na zdobycie unijnych pieniędzy będą miały duże projekty, w realizację których zaangażowanych będzie kilka podmiotów. Walkę o zewnętrzne środki wygrają ci, którzy potrafią dobrze współpracować i spojrzeć na rozwój swoich miejscowości w szerszym niż granice administracyjne aspekcie.

– Niezależnie od najważniejszej w tej chwili kwestii zdobywania unijnych pieniędzy, widzę przyszłość, a nawet konieczność, naszej bardzo ścisłej współpracy – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, którego burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu wybrali przewodniczącym stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczącymi będą zastępca burmistrza Bielawy Witold Marek Runowicz oraz wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Pozostali przedstawiciele naszych samorządów będą członkami komisji rewizyjnej. Przewodniczyć jej będzie starosta Janusz Guzdek.

Główne cele powstającego stowarzyszania to wspieranie samorządów Ziemi Dzierżoniowskiej, szczególnie w rozwoju gospodarczym, ale też kulturowym i turystycznym, a także koordynowanie realizacji dużych, strategicznych projektów. Ma ono także współpracować z podobnymi podmiotami w sąsiednich powiatach.

Jesteśmy do tego przygotowani dzięki projektowi „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. Finansowany z unijnych środków projekt polegał na wspólnym opracowaniu strategii Ziemi Dzierżoniowskiej i programów: rozwoju transportu, aktywności społeczno-zawodowej, rewitalizacji i retencyjności.

Spotkanie, podczas którego powołano komitet założycielski i władze Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska”, odbyło się 30 czerwca w dzierżoniowskim Urzędzie Miasta.

Źródło: UM Dzierżoniów