herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady rozpoczęły się od wręczenia gratulacji przedstawicielom klubu piłkarskiego Lechia Dzierżoniów.

Samorząd powiatu złożył gratulacje z okazji wywalczenia przez dzierżoniowskich piłkarzy Dolnośląskiego Pucharu Polski oraz zdobycia mistrzostwa IV ligi wschodniej grupy dolnośląskiej. Podziękowania odebrali z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha oraz starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, przedstawiciele Lechii Dzierżoniów – prezes Klubu Jacek Falikowski, a także trener Paweł Sibik.


W dalszej części obrad radni przeprowadzili debatę nad Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok. Dokument, który na ponad 140. stronach prezentuje pracę Zarządu Powiatu, a także instytucji podległych samorządowi, uzyskał wcześniej pozytywne opinie komisji Rady Powiatu. Po debacie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ważnym punktem sesji była ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok. Temat ten przedstawili Radzie Powiatu starosta Grzegorz Kosowski oraz skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając.
Warto zaznaczyć, że w 2021 roku budżet powiatu ponownie zamknął się nadwyżką. Tym razem różnica między dochodami a wydatkami wyniosła aż 8.323.453,53 zł. Na koniec minionego roku dochody powiatu wyniosły 114.166.644,05 zł, a wydatki 105.843.190,52 zł.

Warto zaznaczyć, że mimo planowanego kredytu w wysokości 800.000 złotych powiat dzierżoniowski nie zaciągnął żadnych zobowiązań finansowych. Samorząd zmniejszył natomiast zadłużenie zaciągnięte w 2007 roku o kwotę 1.291.671,96 zł. Dzięki temu zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2021 roku wynosi jedynie 1.749.939,92 zł.

Po omówieniu realizacji budżetu Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. W ślad za tym radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W trakcie wtorkowej sesji Rada Powiatu uchwaliła także zmiany w budżecie na 2022 rok, a na koniec wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego.