herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktywny Samorząd 2017  

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II. Termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa w dniu 30 marca 2017 r.

Program Aktywny Samorząd jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz pełniejszego funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Moduł I

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin sakładania wniosków:

Moduł I – do 30 sierpnia 2017 r.

Moduł II – do 30 marca 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1 oraz na stronie internetowej.