herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak walczyć ze smogiem?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 8 marca spotkał się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie z przedstawicielami powiatowych samorządów. Rozmawiano o sposobach obniżki emisji szkodliwych pyłów do atmosfery.

Jerzy Ignaszak przedstawił zebranym perspektywy dotyczące przyszłości kopalnianych źródeł energii, których zasoby na świecie ulegają systematycznemu wyczerpaniu. Mówił również o wynikających z ich wykorzystania do produkcji energii zanieczyszczeń atmosfery. Przedstawił też propozycję walki ze smogiem na lokalnym gruncie. W tym celu Fundusz przygotowuje program, który chciałby wprowadzić w życie w najbliższych miesiącach tuż po zakończeniu sezonu grzewczego. Byłby on skierowany poprzez samorządy do poszczególnych mieszkańców, którzy chcieliby zmienić sposoby ogrzewania mieszkań na ekologiczne. Wiązałoby się to ze znacznym dofinansowaniem ze strony Funduszu, który na cały program chce zarezerwować 50 mln zł.

Zebrani samorządowcy i pracownicy urzędów byli bardzo zainteresowani propozycją. Wywiązała się dyskusja, padło też wiele pytań i wstępnych uwag, które Jerzy Ignaszak obiecał rozważyć jeszcze przed ostatecznym rozpatrzeniem programu przez Radę Nadzorczą.