herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa droga od Wilkowa Wielkiego przez Sienice do Łagiewnik

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dwie firmy będą przebudowywały blisko 6 km dróg w powiecie dzierżoniowskim. Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dróg nr 3024D i 3022D, dzięki czemu poprawi się komunikacja wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Inwestycja została podzielona na dwie części.

Pierwsza część dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3024D od Wilkowa Wielkiego do Sienic. Prace będą prowadzone na długości 2.597 m.

Zakres robót obejmie opracowanie projektu budowlanego, a następnie: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem (wykonanie nowej podbudowy) na łukach poziomych, przebudowę istniejących zjazdów (wraz z przebudową przepustów), wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą, a także opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu obowiązujących w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu pierwszą część zadania wykona Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora. Termin zakończenia prac zaplanowano na 1 września br. Ich koszt to blisko 1.400.000 zł.

Druga część zadania dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3022D od Łagiewnik do Sienic na długości 3.315 m.

W tym przypadku również firma będzie musiała przygotować projekt budowlany, a następnie zgodnie z projektem: przebudować nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem (wykonanie nowej podbudowy) na łukach poziomych, przebudować istniejące zjazdy (wraz z przebudową przepustów), wykonać nawierzchnię poboczy z tłucznia kamiennego, oczyścić, odtworzyć i odmulić przydrożne rowy, wybudować chodnik w miejscowości Sienice z kostki betonowej o długości 500 m, przebudować istniejące przepusty pod drogą, opracować i zatwierdzić projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obowiązujące w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

Drugą część prac wykona firma Skanska SA z Wrocławia. Termin zakończenia prac zaplanowano na 4 maja 2018 r., a ich koszt wyniesie blisko 2.350.000 zł.

Na całe to zadanie Powiat Dzierżoniowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 2.400.000 zł.