herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktywny samorząd – środki dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informacja dla osób niepełnosprawnych kontynuujących naukę o możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Fragment wózka inwalidzkiego. Na platformie wózka zdjęcie stóp człowieka siedzącego na wózku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do dnia 10 października 2020r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę www.sow.pfron.org.pl
Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie ul.Piastowska 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.