herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Alert dotyczący zanieczyszczeń powietrza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu informuje o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W czasie alertu osoby wrażliwe powinny ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego, na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu i ograniczenie palenia papierosów.

W przypadku zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym – osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, a osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje ryzyko infekcji oddechowej.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ALERTU