herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 28 stycznia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza mieszkańców do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28 stycznia o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie podziękowań dla Szefów Sztabów 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.
3. Wręczenie nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Sprawozdania z działalności za 2019 rok:
a) Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie,
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
c) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie,
d) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie,
e) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,
f) Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie,
g) Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie,
h) Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
i) Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
j) Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (projekt nr 124).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 roku (projekt nr 125).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie- etap II (projekt nr 127).
10. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 126).
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2019 roku.
12. Sprawozdania z pracy komisji Rady Powiatu od początku kadencji do końca 2019r.
13. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
14. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
15. Zamknięcie sesji.

Obrady odbędą się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (I piętro, nr 111) przy ul. Świdnickiej 38.