herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpieczniej w Domu Pomocy Społecznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Niemczy mieszkają bezpieczniej. W obiekcie zrealizowano inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową. W połowie zostały one sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych przez powiat dzierżoniowski.

Prace polegały m.in. na wydzieleniu pionów ewakuacyjnych na klatce schodowej, zamontowaniu drzwi przeciwpożarowych, wyposażeniu obiektu w instalację oddymiania oraz na podłączeniu istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej do monitoringu straży pożarnej.

– Dzięki inwestycji budynek jest dostosowany do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, a nasi podopieczni mogę się czuć bezpieczniej – mówi Renata Giża dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

Wartość wszystkich prac wyniosła 218 tys. zł. Prawie 109 tys. zł na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota pochodziła z budżetu powiatu.

Zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i jego filii w Niemczy to zadanie, które systematycznie jest realizowane w placówce.

Ostatnio w obu obiektach zainstalowano system przyzywowo-alarmowy, dzięki któremu mieszkańcy szybciej mogą wezwać personel w razie potrzeby, oraz zakupiono dwa nowe samochody przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

DPSNiemcza2