herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Biuro Rzeczy Znalezionych według nowych zasad

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Co zrobić, gdy znajdziemy jakąś rzecz? Gdzie szukać zgubionej własności? – zmieniły się przepisy określające prawa i obowiązki znalazców, ale też zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych, które funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Gdy znajdziemy rzecz

W czerwcu br. weszła w życie nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Zgodnie z nią osoba, która znalazła jakąś rzecz i nie zna jej właściciela, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rzecz została znaleziona w budynku użyteczności publicznej lub np. w autobusie czy pociągu – wtedy znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi. Ci zaś mają obowiązek po trzech dniach przekazać znalezioną rzecz do Starostwa.

Natomiast w przypadku znalezienia broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, należy niezwłocznie zawiadomić policję.

Od 100 zł w górę

Nowa ustawa wprowadziła zapisy dotyczące wartości zguby. Jeśli rzecz ma wartość niższą niż 100 zł,  Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo odmówić jej przyjęcia na przechowanie.

Natomiast gdy wartość rzeczy przekracza 5 tys. zł – ogłoszenie o jej znalezieniu powinno się ukazać w prasie lokalnej.

Prawa znalazcy

Znalazca – w myśl nowych przepisów – może zachować wszelkie małowartościowe zguby.

Utrzymana została obowiązująca dotychczas zasada, że znalazcy należy się znaleźne w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy. Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania zguby uprawnionemu.

Jeśli zguba nie zostanie w przewidzianych terminach odebrana przez osobę uprawnioną i nie jest zabytkiem, stanie się własnością znalazcy.

Gdy zgubimy rzecz

Ogłoszenia o zgubionych przedmiotach znajdują się na tablicach informacyjnych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Aby odebrać zagubioną rzecz, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku braku posiadania takich dokumentów konieczne jest dokładne opisanie zguby (określenie jego cech szczególnych) oraz wskazanie miejsca zagubienia przedmiotu.
Dane kontaktowe:

Biuro Rzeczy Znalezionych
przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie
Rynek 27, III piętro, pok. nr 318
tel. 74 832 52 29
e-mail: rzeczyznalezione@pow.dzierzoniow.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych