herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

CAF w Starostwie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie chce doskonalić usługi dla mieszkańców. Dlatego urząd przystąpił do wdrożenia modelu CAF. Odbywa się to w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zadeklarowało udział w projekcie i zostało do niego zakwalifikowane przez MAiC.

– Dzięki udziałowi w większym projekcie możemy korzystać ze wsparcia we wdrożeniu CAF w formie szkoleń, warsztatów i doradztwa, a nie ponosimy żadnych kosztów – mówi starosta Janusz Guzdek. – Na koniec otrzymamy poświadczenie jakości zastosowania CAF.

Prace nad wdrożeniem modelu CAF już się rozpoczęły. Spośród oddelegowanych pracowników został powołany Samorządowy Zespół ds. Wdrażania Procedury CAF. Odbyło się też spotkanie z ekspertem jakości zastosowania CAF – Katarzyną Bielecką.

– Model CAF to narzędzie doskonalenia organizacji publicznej – mówi Ewa Hubisz, koordynator ds. CAF w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. – Model ten zmierza do samooceny organizacji poprzez wytyczenie obszarów do poprawy i zaplanowanie na tej podstawie działań doskonalących.

Realizacja projektu potrwa do końca września. Jego efektem będzie raport końcowy podsumowujący samoocenę. Główną korzyścią wdrożenia CAF będzie podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd.

Bliższe informacje o projekcie CAF w Starostwie