herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bomba w WiK-u i akcja pochwycenia zbiegów na terenie spółki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ładunek wybuchowy, ewakuacja, wypadek samochodowy, rozszczelnienie zbiorników z chlorynem sodu i kwasem solnym oraz akcja ujęcia zbiegów, to wszystko rozegrało się na terenie dzierżoniowskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Choć zdarzenia miały dramatyczny przebieg, to jednak były to tylko ćwiczenia połączonych służb z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w których wzięli udział: pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie, Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze policji, Straży Pożarnej i Aresztu Śledczego oraz pracownicy Wodociągów i Kanalizacji. Pozorantami w tym dniu stali się uczniowie I LO w Dzierżoniowie.

Relacja TV Sudecka

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszego dnia (20 października) odbyła się w Sali konferencyjnej spółki z o o. WiK część teoretyczna. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia do ćwiczeń oraz wypracowane procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży, a także samorządów lokalnych z terenu powiatu oraz uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (klasy mundurowe). Była to niepowtarzalna okazja dla uczniów zapoznania się z wymaganymi procedurami.

Natomiast drugiego dnia (21 października) odbyła się część praktyczna. Zgodnie ze scenariuszem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie został powiadomiony przez prezesa WiK-u o możliwości podłożenia bomby w siedzibie spółki. Administrator budynku zarządził ewakuację pracowników. W jej trakcie sześć osób doznało urazu i konieczna była pomoc medyczna. Do akcji przystąpili strażacy oraz grupa minersko-pirotechniczna policji. Po sprawdzeniu obiektu, w którym znaleziono nieszkodliwy pakunek zarządzono powrót pracowników.

Tymczasem na skrzyżowaniu ulic Ząbkowickiej i Batalionów Chłopskich doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył pojazd Służby Więziennej. W wyniku zdarzenia z pojazdu uciekło trzech osadzonych, którzy przejęli prywatny samochód i odjechali.

W tej sytuacji na drogach ustawiono blokady, a zbiedzy wjechali na teren WiK-u, stracili panowanie nad pojazdem, uderzyli w ciężarówkę ze zbiornikami z chlorynem sodu ustawioną w pobliżu zbiorników z kwasem solnym. Dwóch z mężczyzn uciekło pozostawiając w samochodzie zakleszczonego kierowcę. Mężczyznę z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli strażacy i przekazali ratownikom medycznym. Strażacy zneutralizowali również wyciek szkodliwej substancji.

Natomiast Grupa Realizacyjna KPP Dzierżoniów zlokalizowała pozostałych zbiegów, którzy ukryli się w pobliskich magazynach. Przy użyciu granatu hukowego funkcjonariusze weszli do pomieszczenia i obezwładnili zdezorientowanych mężczyzn.

Relacja Doba.pl

– Ćwiczenia przeprowadzane są co roku na różnych obiektach ważnych strategicznie dla powiatu dzierżoniowskiego – mówi starosta Janusz Guzdek. – Ich celem jest doskonalenie wprowadzanych procedur oraz możliwość przeanalizowania ich w naturalnych warunkach. Zaangażowane w ćwiczenia służby mogą obserwować wzajemnie swoje działania oraz dopasowywać się do zaistniałych potrzeb. Ma to ogromne znaczenie, bo w chwili wystąpienia prawdziwego zdarzenia akcja będzie mogła przebiegać sprawniej, a zagrożenie będzie mogło zostać szybciej wyeliminowane – podsumowuje.

Na zakończenie odbył się pokaz pierwszej pomocy, a po nim podsumowanie i omówienie ćwiczeń. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na weryfikację wdrożonych procedur z zakresu bezpieczeństwa w poszczególnych instytucjach, służbach i strażach.

Koordynatorem ćwiczeń był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a współorganizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., Ambulans – Prywatne Pogotowie w Dzierżoniowie i Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie. Przy organizacji ćwiczeń pomagali również uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.