herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Najpierw włókiennictwo, teraz odnawialne źródła energii

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Bielawski Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji 21 października w Teatrze Robotniczym odbyła się uroczysta gala, w której uczestniczyli absolwenci szkoły, obecni i byli nauczyciele oraz zaproszeni goście.

70-lecie placówki zostało połączone z 15-leciem działającej w ramach struktury szkoły „Szkoły Słonecznej”. ZSiPKZ w Bielawie rozpoczął pracę 12 września 1946 roku. Był to trudny czas, bo brakowało programów nauczania, podręczników i pomocy naukowych. Naukę rozpoczęło 70 uczniów.

Na początku była to szkoła włókiennicza poszerzona w późniejszych latach o kierunki mechaniczne. Placówka prężnie współpracowała z lokalnymi zakładami bawełnianymi, a jej rozkwit przypada na lata 70. ubiegłego wieku. Wraz ze zmianami ustrojowymi lata 90. przyniosły wiele zmian. Zakłady zostały zamknięte, a w 1995 roku szkołę opuścili ostatni absolwenci technikum włókienniczego. Konieczne stało się poszukiwanie nowych kierunków kształcenia. Począwszy od roku 1997, pojawiła się idea szkoły uczącej korzystania z odnawialnych źródeł energii. Ideę udało się zrealizować w 2001 roku. Wówczas w budynku po warsztatach mechanicznych powstała pierwsza w Polsce i Europie Środkowej „Szkoła Słoneczna”.

– Dzisiaj Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jest przykładem jednostki, która z dużym wyczuciem lokalnego rynku pracy poszerza swoją ofertę oraz buduje nowy wizerunek edukacyjny – mówi starosta Janusz Guzdek. – To na terenie szkoły powstał pierwszy w Polsce obiekt o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię, w którym znajdują się stanowiska do praktycznej nauki budownictwa niskoenergetycznego. „Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie”, bo o nim mowa, to unikatowa na skalę kraju inwestycja o wartości 2 mln zł zrealizowana na bazie współpracy powiatu dzierżoniowskiego oraz miasta Bielawy z niemiecką fundacją ochrony środowiska DBU. Nie byłoby tego jednak, gdyby nie wiara w sukces innowatorów i trzymanie się obranego kursu zmian – dodaje.

W trakcie uroczystości nagrody starosty otrzymali: Ireneusz Rutowicz, Aleksander Milcin, Magdalena Stasiak i Katarzyna Wiącek. Natomiast Medale Zasłużony dla Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego odebrali: Piotr Maczulis, Stanisław Kossakowski, Ryszard Kreń, Stanisława Kuźnik, Józef Markiewicz, Henryk Piechowski, Irena Skibniewska – Kozak i Grażyna Warzecha.

W ramach jubileuszu następnego dnia absolwenci i goście uczestniczyli w zwiedzaniu szkoły. Wzięli też udział w zajęciach pokazowych i spotkaniach okolicznościowych.