herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budowa boiska przy LO w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Boisko sportowe wraz z bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. To kolejna inwestycja sportowa przy powiatowej szkole realizowana przy udziale środków zewnętrznych.

Nowe boisko wielofunkcyjne powstaje między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną – w miejscu dotychczasowej płyty asfaltowej. Będzie to obiekt o wymiarach 44×30, na którym zostaną wyznaczone dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej.

Poza tym inwestycja obejmuje wykonanie zewnętrznej siłowni fitness, na której zostanie zainstalowanych dziewięć zróżnicowanych stanowisk do ćwiczeń, oraz bieżni lekkoatletycznej 4-torowej o długości 100 m i skoczni w dal.

Budowa obiektu rozpoczęła się w październiku tego roku, a zakończy w połowie przyszłego roku. Za kwotę blisko 760 tys. zł zadanie realizuje firma InterHall Sp. z o.o. z Katowic.

boisko14

Do tej pory wykonano zaplanowane na ten rok prace przygotowawcze polegające na rozbiórce istniejącej płyty asfaltowej, przygotowaniu i niwelacji terenu, wykonaniu zagęszczenia i warstwy wyrównawczej podbudowy, obrzeży betonowych i odwodnienia.

Na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał dotację w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300 tys. zł.

– W ostatnich latach przeznaczyliśmy spore środki na poprawę bazy oświatowej. Najwięcej zainwestowaliśmy w infrastrukturę sportową, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki do uprawiania sportu dla młodzieży – mówił starosta Janusz Guzdek.

Przy powiatowych placówkach powstało sześć kompleksów sportowych – hala sportowa w II LO w Dzierżoniowie, trzy boiska wielofunkcyjne – przy I LO, Radiobudzie i Ekonomiku w Dzierżoniowie oraz dwa „Orliki” – przy zespołach szkół w Bielawie i Pieszycach.
Poza tym gruntownie wyremontowano i poddano termomodernizacji sale gimnastyczne przy I LO i ZS nr 1 w Dzierżoniowie oraz salę przy LO w Bielawie, do której także dobudowano kompleks sanitarno-szatniowy.