herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budżet nastawiony na rozwój

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rada Powiatu uchwaliła plan finansowy na 2016 rok. Zakłada on, że wydatki inwestycyjne wyniosą 7% wszystkich wydatków, czyli ponad 6 mln zł.

W przyszłym roku powiat dzierżoniowski zakończy długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję drogową – przebudowę drogi Pieszyce – Bielawa.
– Nasz wniosek o dofinansowanie realizacji II etapu tej inwestycji znajduje się na początku listy, co oznacza, że zmodernizowana droga wraz ze ścieżką rowerową stanie się faktem, z czego cieszą się zarówno kierowcy, jak i turyści udający się w Góry Sowie – mówi starosta Janusz Guzdek.

Poza tym dokończone zostaną dwie inwestycje oświatowe.
Pierwsza – to termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, na którą powiat pozyskał 80% środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do wykonania w zabytkowym budynku została wymiana okien.

Drugie zadanie oświatowe – to budowa nowego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią, 100-metrową bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie przyszłego roku. Wraz z zakończeniem tej inwestycji wszystkie powiatowe szkoły będą już miały nowoczesną bazę sportową, a młodzież podniesiony komfort nauki wychowania fizycznego.

Kolejnym ważnym celem do realizacji jest wsparcie szpitala powiatowego.
– Nie tylko chcemy, żeby szpital się bilansował, ale również rozwijał. A rozwoju nie ma bez inwestycji. Dlatego kierujemy do szpitala duże wsparcie – mówi starosta Janusz Guzdek. – Po pierwsze podnosimy kapitał na sfinansowanie inwestycji już rozpoczętych, a po drugie będziemy poręczać wykup obligacji na kwotę 2 mln zł, które szpital przeznaczy na modernizację.

Obecnie w szpitalu dobiega końca remont w budynku Matki i Dziecka w Dzierżoniowie, a na 2016 rok zaplanowano dobudowę nowej windy w budynku głównym oraz przebudowę parterowego pawilonu pod potrzeby pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej.

W sumie inwestycje zaplanowane na 2016 rok wynoszą obecnie 7% wszystkich wydatków, czyli ponad 6 mln zł. Na początku roku tę kwotę powiększy m.in. 3-milionowa dotacja pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowane na 2016 rok dochody wyniosą 83,5 mln zł, a wydatki prawie 85 mln zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem na inwestycje. Przygotowana przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa została przyjęta 21 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.