herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włókach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Włóki.

przetarg Włóki

Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się w miejscowości Włóki w gminie Dzierżoniów oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0006, Włóki jako działka nr 437/5, o powierzchni 0,2990 ha; działka nr 440, o powierzchni 0,0277 ha; nr 439/2, o powierzchni 0,1153 ha i nr 437/2, o powierzchni 0,1893 ha i nr 438/2 o powierzchni 0,0564 ha dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą SW1D/00029477/5. Wszystkie działki przylegają do siebie tworząc nieruchomość o charakterze produkcyjno – usługowo – magazynowym typu wiejskiego. Dostęp do nieruchomości zapewniony jest bezpośrednio przez działkę nr 437/5 oraz nr 439/2 z drogi powiatowej nr 3009D tj. działki nr 342 o nawierzchni asfaltowej bez chodnika. Nieruchomość, od chwili włączenia jej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w 2019 r., pozostaje niezagospodarowana.
przetarg Włóki

Cena wywoławcza: 373 000,00 zł/netto – Vat zwolniony.
Przetarg odbędzie się 12.03.2024r., o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój 201.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 37 000 zł przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej w dniu 7 marca 2024 r.

przetarg Włóki

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pokój 12 (parter) tel. 74 832-36-65 oraz 74 832-36-63.