herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Diagnostyka i praca nad rozwojem dziecka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Piławie Górnej zaprasza rodziców z dziećmi. W Centrum opieką obejmowane są dzieci z wszelkimi zaburzeniami i deficytami rozwoju od momentu urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Każdy rodzic, który dostrzeże w rozwoju swojego dziecka odstępstwa czy nieprawidłowości lub niepokojące zachowania nie powinien zwlekać i przyjść do CWWRD. Zespół specjalistów wykona diagnozę funkcjonalną m.in. na podstawie: profilu psychoedukacyjnego PER-R R. Schoplera, monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej lub KORP.

Rodzice otrzymają wszystkie niezbędne odpowiedzi, a jeśli będzie taka potrzeba dziećmi zajmą się terapeuci do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a także neurologopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog i tyflopedagog. W Centrum nieodpłatnie prowadzone są zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem m.in. metod: behawioralnej, logoterapii, EEG Biofeedback, integracji sensorycznej, terapii taktylnej, sensoplastyki, terapii ręki, arteterapii, relaksacji, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Metody Dobrego Startu, bajkoterapii, logorytmiki, Montessori, Dyna-Lingua M.S., aktywności Knillów, pedagogiki zabawy – Klanza, muzykoterapii i symultaniczno-sekwencyjnej.

Specjaliści oprócz organizowania i prowadzenia zajęć z podopiecznymi uczą również rodziców samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Wszelkie informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Piławie Górnej przy ul. Szkolnej 6 lub pod numerami telefonów 74 837 12 46 i 662 094 615.