herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ważne! Zebranie uczestników scalania gruntów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W piątek 23 września o godz. 10.00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się zebranie uczestników scalania gruntów we wsi Piława Dolna oraz części Owiesna.

Podczas zebrania zostanie odczytane postanowienie starosty dzierżoniowskiego dotyczące wszczęcia postępowania scaleniowego na gruntach o łącznej powierzchni 2030,81 ha, składających się z gruntów w obrębie Piława Dolna o powierzchni 2023,75 ha oraz z gruntów w części obrębu ewidencyjnego Owiesno obejmującego działki o numerach: 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193, 194, 195, 196, 197 o łącznej powierzchni 7,06 ha.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zebraniu mogą ustanowić swoich pełnomocników poprzez zwykłe pełnomocnictwo (druk pełnomocnictwa jest do pobrania u sołtysa wsi Piława Dolna lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie).

Ze względu na wagę tematu zebrania, czyli przekazanie procedur związanych z prowadzeniem postępowania scaleniowego, jak i możliwością uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania organizatorzy proszą o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych lub ich pełnomocników.