herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Artykuły

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Odrzucenie spadku

Ciężar dowodu w postępowaniu

Co czyha w sieci

Co zrobić gdy drugi rodzic nie wykonuje orzeczenia sądu ustalającego kontakty z dzieckiem

Czy okresy ochronne chronią przed wypowiedzeniem dyscyplinarnym

Dozór elektroniczny skazanego

Dział spadku

Działalność nierejestrowana czyli firma na próbę

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Groźba karalna

Jak napisać wniosek o alimenty

Klauzula wykonalności i prawomocność orzeczeń

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odwołanie darowizny – czy można odwołać darowiznę

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – kiedy sąd może ją orzec

Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę

Orzekanie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

Podstawowe zasady prawa pracy czyli co powinien wiedzieć każdy pracownik

Pozew o rozwód

Renta rodzinna – komu przysługuje

Skarga na czynność komornika

Sposoby zniesienia współwłasności

Świadczenia opiekuńcze

Ubezwłasnowolnienie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego 

Umowa o alimenty zawarta przed notariuszem 

Umowy – zasady sporządzania i ich interpretacja 

Upadłość konsumencka

Ustalenie kontaktów z dzieckiem i wnukiem

Wstąpienie w prawo najmu po śmierci najemcy 

Wycofanie sprawy z sądu 

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości 

Zawarcie ugody dłużnika z wierzycielem 

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zniesienie współwłasności 

Bezpieczeństwo w sieci

Najczęstsze oszustwa – jak się ustrzec

Przesłanki do rozwodu

Zwolnienie od kosztów sądowych