herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Prezentacje

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Umowa o alimenty zawarta przed notariuszem 

Co zrobić gdy drugi rodzic nie wykonuje orzeczenia sądu ustalającego kontakty z dzieckiem

Czy okresy ochronne chronią pracownika przez wypowiedzeniem dyscyplinarnym

Dozór elektroniczny skazanego

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Jak napisać pozew o alimenty

Klauzula wykonalności i prawomocności orzeczeń

Mediacja i inne sposoby polubownego załatwiania sporów

Najczęstsze oszustwa – jak się ustrzec

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność nieletniego za czyny i słowa

Odrzucenie spadku 

Odwołanie darowizny – czy można odwołać darowiznę

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – kiedy sąd może ją orzec

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

Pozew czy ugoda

Pozew o rozwód

Prawa obywateli Ukrainy

Prawo konsumenckie 

Prawo spadkowe

Przymusowe leczenie odwykowe 

Sąd- wycieczka teoretyczna

Świadczenia opiekuńcze

Ubezwłasnowolnienie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego 

Wstąpienie w prawo najmu po śmierci najemcy

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości 

Zmiana nazwiska po rozwodzie 

Zwolnienie od kosztów sądowych 

Bezpieczeństwo w sieci 

Dział spadku 

Groźba karalna

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Renta rodzinna – komu przysługuje

Skarga na czynności komornika

Sprzeciw – odpowiedź na pozew

Upadłość konsumencka

Ustalenie kontaktów z dzieckiem i wnukiem

Wycofanie sprawy z sądu – czy jest taka możliwość

Zawarcie ugody dłużnika z wierzycielem