herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dobry czas dla rozwoju

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jakie środki zewnętrzne pozyskał powiat dzierżoniowski w latach 2016 – 2017 i jakie zadania uda się dzięki nim zrealizować? – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji, która odbyła się 31 października.

Omawiająca główny temat sesji Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, miała powody do zadowolenia. Powiatowi udało się pozyskać łącznie blisko 30 mln zł. Środki te zasilą budżet w latach 2016 – 2019.

– Warto zwrócić uwagę na różnorodność projektów – mówiła Katarzyna Złotnicka. – Dzięki niej uda nam się zrealizować wiele zadań, takich jak: modernizacja dróg, wymiana młodzieży szkolnej, doposażenie jednostek, scalanie gruntów, aktywizacja osób w trudnej sytuacji życiowej, rozwój e-usług, praktyczna nauka zawodu nauczycieli i uczniów, rozwój odnawialnych źródeł energii czy rozwój usług społecznych.

Spośród pozyskanej kwoty 86% pochodzi z Unii Europejskiej, a 14% ze środków krajowych. Większa część środków, bo 58%, zostanie przeznaczona na projekty tzw. „twarde”, czyli na inwestycje, doposażenie. Pozostałe 42% będzie wydatkowane na przedsięwzięcia „miękkie”, takie jak podnoszenie kwalifikacji, szkolenia i praktyki.

Katarzyna Złotnicka, referując temat podkreśliła dużą rolę jednostek w pozyskaniu środków, a szczególnie szkół, które uczestniczą w pisaniu projektów, ich realizacji i rozliczeniu. Dodała, że zaangażowane w ten proces są również wydział organizacyjny i finansowy starostwa. Doceniła współpracę ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, głównie za wsparcie merytoryczne.

Podczas posiedzenia radni przyjęli kilka uchwał m.in. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.