herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dofinansowanie wykształcenia osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Termin upływa 10 października.

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które mogą otrzymać pomoc finansową na likwidację barier w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Adresatami Modułu II mogą być osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, realizujące naukę w szkole wyższej, policealnej lub w kolegium albo mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wszystkie te osoby mają szansę na uzyskanie pomocy finansowej w realizacji swoich zamierzeń.

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski dostępne są w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1 (tel. 74 833 98 95) oraz na stronie internetowej.

Aktywny Samorząd 2016