herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dotacje dla III sektora

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Na ten cel przeznaczono 205 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w następujących zakresach:

 1. kultura fizyczna i sport
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 80.000 zł, termin składania ofert: 11 stycznia)
 2. turystyka i krajoznawstwo
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 14.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)
 3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 40.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)
 4. edukacja
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 16.000 zł, termin składania ofert: 8 lutego)
 5. ochrona i promocja zdrowia
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 16.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 24.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)
 7. ratownictwo i ochrona ludności
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 4.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)
 8. promocja i organizacja wolontariatu
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 8.000 zł, termin składania ofert: 8 marca)

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku powiat dzierżoniowski przeznaczył kwotę 205.000 zł.

Informacje o konkursie i warunkach uzyskania dotacji udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, III piętro, pok.317, tel. 74 832 52 29 lub 832 52 28, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku