herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dotacje dla III sektora

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w następujących zakresach:

1) kultura fizyczna i sport – 90.000 zł (termin składania ofert: 25 stycznia)
a) organizacja imprez sportowych o randze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych;
b) organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;
c)organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia;

2) turystyka i krajoznawstwo – 14.000 zł (termin składania ofert: 20 lutego)
a) wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju i promocji turystyki w Powiecie;
b) organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych w Powiecie;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40.000 zł (termin składania ofert: 20 lutego)
a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu;
b) przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych;
c) organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych, związanych z historią kraju i historią Powiatu;
d) wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu;
e) wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Powiatu;

4) edukacja – 16.000 zł (termin składania ofert: 20 lutego)
a) działania edukacyjne na rzecz mieszkańców Powiatu, organizowane na terenie Powiatu;

5) ochrona i promocja zdrowia – 17.000 zł (termin składania ofert: 12 marca)
a) edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu;
b) promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu;

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 24.000 zł (termin składania ofert: 12 marca)
a) wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych;
b) organizowanie działań służących integracji osób starszych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych;

7) ratownictwo i ochrona ludności – 4.000 zł (termin składania ofert: 12 marca)
a) organizacja mistrzostw, zawodów w zakresie ratownictwa medycznego w Powiecie;

8) promocja i organizacja wolontariatu – 3.000 zł (termin składania ofert: 12 marca)
a) wspieranie wolontariatu w Powiecie;
b) podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu na terenie Powiatu;

9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 7.000 zł (termin składania ofert: 12 marca)
a) realizacja przedsięwzięć w zakresie odnowy wsi Powiatu.

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku Powiat Dzierżoniowski przeznaczył kwotę 215.000 zł.

Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, nr tel. 74 832 52 29 lub 74 832 52 28, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl.

link do ogłoszenia
regulamin