herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dotacje dla III sektora

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu w 2016 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w następujących zakresach:

 1. Kultura fizyczna i sport 
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 85.000 zł, termin składania ofert: 8 stycznia)
 2. Turystyka i krajoznawstwo
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 22.000 zł, termin składania ofert: 5 lutego)
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 28.000 zł, termin składania ofert: 5 lutego)
 4. Nauka
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 15.000 zł, termin składania ofert: 5 lutego)
 5. Ochrona i promocja zdrowia
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 15.000 zł, termin składania ofert: 4 marca)
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych 
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 17.000 zł, termin składania ofert: 4 marca)
 7. Ratownictwo i ochrona ludności
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł, termin składania ofert: 4 marca)
 8. Promocja i organizacja wolontariatu
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł, termin składania ofert: 4 marca)
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  (kwota przeznaczona na realizację zadania: 7.000 zł, termin składania ofert: 4 marca)

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe powiat dzierżoniowski przeznaczył kwotę 195.000 zł.

Bliższe informacje o konkursie i warunkach uzyskania dotacji udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel. 74 832 52 29 lub 832 52 28, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.