herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Drogi wyremontowane dzięki środkom zewnętrznym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegły końca kolejne dwie inwestycje na drogach powiatowych. Nowe nawierzchnie zyskały drogi Dobrocin – Roztocznik i Uliczno-Słupice. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym powiat dzierżoniowski za ich realizację zapłacił jedynie 20 procent wartości.

Droga powiatowa nr 3011D z Dobrocina do Roztocznika została zmodernizowana na odcinku ponad 1 km. W ramach prac wykonano nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza i malowanie drogi. Inwestycję o wartości blisko 370 tys. zł przeprowadziła firma Skanska SA.

Natomiast na drodze nr 3014D z Uliczna do Słupic została wymieniona nawierzchnia na odcinku 400 m. Prace o wartości 116 tys. zł wykonała firma Bisek – Asfalt z Kostomłotów.

Na realizację tych inwestycji udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 80% wartości (384 tys. zł). To wsparcie z budżetu państwa zostało udzielone w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

– Nie są to jedyne środki, które pozyskaliśmy w tym roku na odbudowę zniszczonej infrastruktury – mówi starosta Janusz Guzdek. – Na początku lipca br. otrzymaliśmy jeszcze jedną promesę o wartości 160 tys. zł, która zostanie przeznaczona na remont mostu w ciągu drogi Pieszyce – Przełęcz Jugowska. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

Most na drodze Bielawa - Piława Dolna

Powiat dzierżoniowski wielokrotnie otrzymywał rządową pomoc. Tylko w ubiegłym roku pozwoliła ona na przebudowę dwóch mostów w ciągu dróg powiatowych Pieszyce – Kamionki i Bielawa – Piława Dolna zniszczonych podczas ulew w czerwcu 2013 roku oraz modernizację 1 km drogi Dobrocin – Roztocznik. W tym roku została wymieniona nawierzchnia na pozostałym odcinku tej drogi oraz na drodze Uliczno-Słupice.

Dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym inwestycje te kosztowały powiat jedynie 20% wartości.

Tegoroczne wydatki powiatu dzierżoniowskiego na remonty i inwestycje wyniosą ok. 13 mln zł.

Więcej o inwestycjach w 2015 roku