herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Za nami Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, który na naszym terenie odbył się 25 września w punkcie konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Organizatorami spotkania była Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Na inwestorów obecnych, jak i przyszłych, a także użytkowników obiektów budowlanych czekało 14 specjalistów różnych branż, w tym inżynierowie z branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i do spraw BHP. Ponadto do dyspozycji mieszkańców naszego powiatu i nie tylko byli pracownicy Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

W tym dniu inwestorzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, od fazy rozpoczęcia, poprzez procedury administracyjne w przedsięwzięciu budowlanym, realizację, aż po zakończenie i odbiór. Dla zainteresowanych w prezencie zostały przygotowane „Praktyczny Poradnik dla inwestora – Budowlany proces inwestycyjny od Aspiracji do Zamieszkania” pisany przez inżynierów praktyków; miesięcznik „Inżynier budownictwa – z artykułem „Formalności związane z budową domu – krok po kroku” jak i wiele materiałów promujących powiat dzierżoniowski.

Wartością dodaną akcji było wspólne spotkanie inżynierów z urzędnikami administracji architektoniczno-budowlanej, co też pozwoliło na wymianę praktycznych doświadczeń, a także omówienie zmian w prawie budowlanym.

Okazuje się, że w powiecie dzierżoniowskim inwestorzy nie mają problemu z przygotowaniem realizacji inwestycji. W tym procesie są bowiem dobrze prowadzeni przez uprawnionych projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonujących zawód zaufania publicznego, a także posiadają pełną wiedzę o procesie administracyjnym kończącym się uzyskaniem pozwolenia na budowę w kontaktach z pracownikami Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

– Uważam, że takie przedsięwzięcia w tym obszarze, wyjścia do ludzi z bezpłatnymi poradami powinny wpisać się w kalendarz corocznych wydarzeń organizowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przy współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego – stwierdziła dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Agnieszka Kruchlak.

Gośćmi spotkania była sekretarz powiatu Izabela Szygudzińska oraz radny Powiatu Dzierżoniowskiego Tomasz Mitraszewski.