herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Sowa – w Bielawie na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wiatrówka”

Starostwo Powiatowe - rynek

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 20 września 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Sowa – w Bielawie na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wiatrówka”.

Oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul.Rynek 27