herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Edukacja w obszarze bezpieczeństwa „O Smogu Naszym Wrogu”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zrealizował projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Projekt został przeprowadzony w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”.

Tym razem działania ukierunkowane były na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza,  tzw. „smogiem”, który stanowi niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Do projektu zgłosiło się łącznie 15 szkół podstawowych i przedszkoli, ze wszystkich gmin powiatu dzierżoniowskiego. Do tych placówek przekazano 1000 tematycznych kolorowanek. Publikacje edukacyjne poruszają temat smogu i uwrażliwiają młode pokolenie na ten ważny społecznie problem.

Przypomnijmy, iż zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone.

Długotrwała styczność z nimi, oprócz zmian nowotworowych, może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego oraz niewydolności nerek i wątroby, nie wspominając o niekorzystnym wpływie na układ oddechowy. Niewątpliwie jednak najbardziej trującymi substancjami obecnymi w smogu są pyły zawieszone, które stanowią cząsteczki stałe na tyle niewielkie, że mogą poprzez układ oddechowy przedostawać się do układu krążenia. Obecnie najwięcej udziału w smogu mają pyły PM 2,5 oraz PM 10.

Wśród innych działań edukacyjnych z obszaru bezpieczeństwa, które realizowane zostały w 2021 roku należy wymienić:
– dystrybucję kolorowanek edukacyjnych z obszaru bezpieczeństwa pn „Bezpieczne Wakacje”, „Elementarz Bezpieczeństwa”,
– dystrybucję kart ICE oraz ulotek wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego,
– organizację powiatowego konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny w powiecie dzierżoniowskim”,
– organizację konkursu filmowego „Zagrożenia w Internecie w dobie COVID-19”,
– wspieranie kierunkowych programów służb powiatowych „Zagrożenie – tlenek węgla”, „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”.

Koordynatorem wszystkich projektów był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.