herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ekologicznie w Ośrodku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mniej zanieczyszczeń powietrza i więcej oszczędności – to główne efekty tegorocznej termomodernizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku, a powiat dzierżoniowski zapłaci za nie jedynie 20% wartości.

Dobiegły końca zaplanowane na ten rok prace termomodernizacyjne w budynku piławskiego ośrodka. Objęły one przede wszystkim likwidację przestarzałej kotłowni węglowej i budowę w jej miejsce kotłowni ekologicznej obsługiwanej przez dwa automatyczne kotły na biomasę.

Poza tym wymieniono wewnętrzną instalację c.o. (304 grzejniki, 2400 m przewodów), częściowo wymieniono c.w.u. (800 m przewodów) oraz zamontowano energooszczędne urządzenia pomocnicze (m.in. 3 pompy).

Inwestycja objęła też wymianę instalacji oświetlenia, drzwi zewnętrznych (4 sztuki) oraz ocieplenie stropu i ścian wewnętrznych poddasza.
Tegoroczne prace za blisko 2 mln zł zrealizowała firma Ekoinstal sp. z o.o. z Sierakowic Prawych.

Natomiast w przyszłym roku nastąpi wymiana okien (263 sztuki). Już rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Za kwotę 652 tys. zł wykona je Zakład Stolarki Nietypowej Remontowo-Budowlany z miejscowości Uraz.

Wszystkie prace prowadzone są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej”, który potrwa do końca kwietnia przyszłego roku. Na jego realizację powiat dzierżoniowski pozyskał blisko 80 procent środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z budżetu powiatu będzie pochodziło 20%.

Termomodernizacja ośrodka wpłynie na poprawę jakości powietrza, na oszczędności związane z ogrzewaniem budynku, a także na większy komfort wychowanków i pracowników placówki, która zapewnia osobom niepełnosprawnym edukację, opiekę, wychowanie i rehabilitację.

Bliższe informacje o projekcie „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej”