herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Eksperci ocenili CAF w Starostwie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przystąpiło do kolejnego etapu wdrażania modelu CAF. To proces poświadczania zastosowania jakości CAF prowadzony przez ekspertów zewnętrznych.

Model CAF 2013 to jedno z narzędzi kompleksowego zarządzania jakością mające na celu wsparcie organizacji administracji publicznej w poprawie wyników działalności.

Starostwo przystąpiło do jego wdrożenia, by doskonalić usługi dla mieszkańców. Odbywa się to w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dzięki udziałowi w projekcie urząd otrzymał bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze we wdrożeniu CAF i nie ponosi żadnych kosztów.

Do tej pory specjalnie powołany zespół pracowników dokonał samooceny urzędu, zidentyfikował obszary wymagające poprawy i zaproponował działania doskonalące. Na tej podstawie powstał plan doskonalenia zaakceptowany przez kierownictwo Starostwa.

Kolejnym etapem wdrożenia modelu CAF w urzędzie był proces poświadczenia jakości zastosowania CAF. Przeprowadziło go dwóch ekspertów zewnętrznych, którzy 25 listopada odwiedzili urząd, by porozmawiać z kierownictwem urzędu, członkami zespołu samooceny oraz zweryfikować opracowane dokumenty. Na zakończenie wizyty eksperci poinformowali, że złożą pozytywny wniosek o przyznanie certyfikatu dla Starostwa.

W najbliższym czasie urząd otrzyma raport wraz z rekomendacją o przyznaniu poświadczenia. Jego otrzymanie nie oznacza zakończenia procesu wdrażania CAF, który ma charakter ciągły. To jedynie potwierdzenie nastawienia na proces ciągłego doskonalenia jakości usług świadczonych przez urząd.

Bliższe informacje o projekcie CAF w Starostwie