herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa zakończona

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegł końca I etap przebudowy drogi powiatowej z Pieszyc do Bielawy. Koszt prac na odcinku 2,1 km wyniósł 5,9 mln zł. Była to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego, na realizację której powiat pozyskał połowę potrzebnej kwoty ze „schetynówek”.

– Dzięki inwestycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu – mówi starosta Janusz Guzdek. – Kierowcy mają szerszą drogę, a rowerzyści i piesi nowy ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Poza tym jest nowe oświetlenie, oznakowanie oraz wiele urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja podniosła też walory turystyczne naszego terenu.
– Mieszkańcy zyskali dodatkowy trakt do biegania, jazdy na rolkach lub innych sportów. Co istotne – znajduje się on w otoczeniu pięknych widoków, które zostały odsłonięte po wycięciu drzew, a także dopełnia komunikację w naszym trójmieście, co ma znaczenie również dla turystów odwiedzających nasz powiat – dodaje starosta.

Zakres inwestycji był bardzo szeroki i objął m.in.:
– przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m,
– przebudowę mostu,
– budowę chodników,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni,
– budowę oświetlenia drogowego,
– przebudowę i budowę systemu odwadniającego,
– wykonanie miejsc odpoczynku podróżnych (MOP),
– nasadzenie drzew i krzewów,
– wykonanie oznakowania,
– zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym roku został zrealizowany I etap prac na długości ponad 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy. Budowa trwała 6 miesięcy. Wykonawcą była firma Skanska SA. 26 listopada odbył się odbiór prac.

Koszt inwestycji wyniósł 5,9 mln zł. Połowę środków na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał ze „schetynówek”. Poza tym zadanie wsparły: gmina Pieszyce kwotą 400 tys. zł, gmina Bielawa kwotą 250 tys. zł i Nadleśnictwo Świdnica kwotą 10 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie prawie 2,3 mln zł pochodziły z budżetu powiatu.

Powiat dzierżoniowski złożył wniosek o środki ze „schetynówek” na II etap prac. Jeśli uda się je pozyskać, inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Czytaj też: