herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Enea Akademia Talentów – stypendia dla uczniów i organizacji z inicjatywą

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Celem Akademii jest wspieranie rozwoju młodych talentów w całym kraju. O stypendia w wysokości 3 000 zł na realizację swoich pasji mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych z obszaru działania spółek z Grupy Enea.

Oprócz uczniów o granty mogą ubiegać się również organizacje z inicjatywą, w tym: publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, uczniowskie kluby
sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi.

Zgłoszenia przyjmowane będą w trzech kategoriach (sport, sztuka, nauka) od 1 do 30 października 2019 r.
Więcej informacji na stronie organizatora www.enea.pl.