herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 24 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie odbyła się sesja Rady Powiatu.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia przez starostę powiatu Grzegorza Kosowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha podziękowań dla radnej Bernadetty Szczypki. Samorząd powiatu podziękował radnej za zaangażowanie w sprawy zachowania pamięci o naszych przodkach na wschodzie, poprzez wyprawy na Ukrainę i do Kazachstanu, w których brała udział w ubiegłych miesiącach.

Głównym tematem wtorkowej sesji było scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno. Wystąpienie w tej sprawie wygłosił dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Tomasz Kaliczak.

W kolejnej części obrad przedstawiono informację zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2019 roku oraz dotyczącą kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu.

W części uchwałodawczej sesji radni rozpatrzyli projekty uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Na zakończenie Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wysłuchała wystąpienia radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Stanisława Jurcewicza. Przedstawił on zgłoszone przez siebie wnioski do budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok, w sprawie inwestycji dotyczących terenu powiatu dzierżoniowskiego. Przedłożone wnioski mówiły o:
– ujęciu w budżecie Województwa Dolnośląskiego całości kosztów budowy obwodnicy Dzierżoniowa,
– sfinansowaniu ze środków województwa modernizacji drogi Dzierżoniów – Pieszyce,
– pokryciu przez województwo kosztów związanych z budową chodnika w Mościsku,
– dofinansowaniu modernizacji stadionu w Piławie Górnej,
– dofinansowaniu modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej.

Szczegółowe informacje na temat sesji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.