herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – przykłady dobrych praktyk w powiecie dzierżoniowskim” to temat konferencji, która odbyła się 28 kwietnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

O inwestycjach termomodernizacyjnych w powiecie dzierżoniowskim mówiła Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego. Przede wszystkim stwierdziła, że około 90% budynków powiatowych przeszło już termomodernizację. Obecnie największą prowadzoną w tej dziedzinie inwestycją jest termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku, a w ich trakcie m.in. wymieniono kotłownię węglową na kotłownię obsługiwaną przez dwa kotły na biomasę, ponadto wymieniono instalację c.o., drzwi zewnętrzne i oświetlenie oraz ocieplenia stropu i ścian wewnętrznych poddasza. W tym roku trwa wymiana ponad 260 okien. Wartość całego projektu to około 3,5 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniesie 85%.

Mirosław Socha, właściciel firmy Gedeon i przedstawiciel Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej mówił o fotowoltaice jako potencjale energetycznym obiektów użyteczności publicznej w powiecie dzierżoniowskich. Podkreślał, że ten sposób wytwarzania energii jest ekologiczny i pozwala uniknąć emisji CO2 do atmosfery. Natomiast dzięki odkryciu polskiej badaczki do obsługi modułów fotowoltanicznych nie będzie potrzeba wykorzystywać krzemu, który jest drogi i wymaga obróbki cieplnej, a perowskitu, który jest znacznie tańszy, co obniży koszty instalacji fotowoltaicznej.

Natomiast dr inż. Kazimierz Herlender z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciel DKEO namawiał m.in. do racjonalnego zużycia energii elektrycznej w gminach, co można osiągnąć np. poprzez wymianę latarni ulicznych oraz wprowadzenia systemów zarządzania energią.

Ogromnym zainteresowaniem zebranych cieszyła się prelekcja Jana Klonowskiego z Instytutu Zarządzania Samorządności Sp. z o. o., który mówił o działającej w Łagiewnikach biogazowni. Jest to obiekt, który funkcjonuje od trzech lat i tym samym stanowi doskonały przykład możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie masy roślinnej.

Na zakończenie konferencji samorządowcy i członkowie Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej zwiedzili Inkubator efektywności energetycznej w budownictwie uruchomiony w ubiegłym roku.