herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Funkcjonowanie instytucji Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przekazujemy informację na temat zmian w funkcjonowaniu instytucji Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

1. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – funkcjonuje tak jak dotychczas, niemniej apelujemy do mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w urzędzie. Prosimy o osobiste załatwianie jedynie spraw bardzo pilnych.

2. Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie – funkcjonuje tak jak do tej pory, ale obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie – funkcjonuje tak jak dotychczas, ale zwracamy się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie. Prosimy o osobiste załatwianie jedynie spraw bardzo pilnych.

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie – funkcjonuje tak jak do tej pory, ale również prosimy o unikanie wizyt w jednostce.

5. Jednostki oświatowe
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, zawiesza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca.
Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały odwołane, ale administracja szkół pracuje tak jak dotychczas.
Zawieszenie zajęć dotyczy:
– I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego
– II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie im. Jana Pawła II
– Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie im. prof. Wilhelma Rotkiewicza
– Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
– Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
– Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie
– Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
– Zespołu Szkół w Pieszycach im. ks. Jana Dzierżonia

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowacze zawieszone zostaną od 16 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej im. ks. J. Twardowskiego.

7. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie – pracuje tak jak dotychczas, ale również apelujemy o korzystanie z jego usług tylko w wyjątkowych sytuacjach.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku takiej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Centrum telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. Odwołane zostały konsultacje z psychologami i pedagogami. Wstrzymane zostało przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Spotkania w sprawie oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej zostają zawieszone.
Zmiany obowiązywać będą przez najbliższe dwa tygodnie.

9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Jednostka pracuje normalnie, jednak zaleca się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku pilnej konieczności. Zachęcamy i prosimy o kontakt z pracownikami OIK telefonicznie (724-061-615) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (oik@pcprdzierzoniow.pl). Odwołane zostały konsultacje ze specjalistami przyjmującymi w ramach OIK.
Zmiany obowiązywać będą przez najbliższe dwa tygodnie.

10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku takiej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Centrum telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. Odwołane zostały komisje lekarskie od dnia 16 marca 2020 r.
Zmiany obowiązywać będą przez najbliższe dwa tygodnie.

11. Domy Dziecka w Powiecie Dzierżoniowskim wprowadziły zakaz odwiedzin podopiecznych przez osoby z zewnątrz.

12. Dom Pomocy Społecznej w Bielawie wprowadził całkowity zakaz odwiedzin podopiecznych przez osoby z zewnątrz do odwołania.