herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Gnejsowa Górka we Włókach w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Gmina Dzierżoniów zgłosiła Gnejsową Górkę we Włókach w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. Rewitalizacja tego miejsca i przystosowanie go do rekreacji kosztowało niemal 50 tysięcy złotych i były to bardzo dobrze wydatkowane pieniądze.

Od kilku lat sołtys Włók i radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marcin Pięt czyni starania by przystosować teren tzw. Gnejsowej Górki do potrzeb rekreacji i turystyki dla mieszkańców i gości swojej miejscowości. W ubiegłych latach przy pomocy mieszkańców i Gminy Dzierżoniów udało się oczyścić teren i zorganizować tam kilka udanych festynów. W ramach projektu grantowego pn. „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie zrealizowało budowę pomostu, kładki, ławek i ścieżki zdrowia, edukacyjnej, krajobrazowej i przyrodniczej.

W poniedziałek 8 lipca na teren Gnejsów we Włókach przyjechali przedstawiciele komisji konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podczas prezentacji obiektu dokonanej przez gospodarza Włók można było poznać historię tego miejsca oraz sprawdzić jak mocno zmieniło się przez ostatnich kilka lat.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością studenci geologii Uniwersytetu Wrocławskiego
pod przewodnictwem dra Stanisława Madeja.